New Arrangements for Polish Chaplaincy in our Diocese

Drodzy Siostry i Bracia,
 
Ksiądz Stanisław Kardaś zakończył swoją posługę w Diecezji Elphin. Pragnę podziękować mu za służbę w minionym okresie 4,5 roku i życzyć wielu błogosławieństw w czekających go zadaniach duszpasterskich.
 
Od dnia 1 czerwca 2022 mianuję o. Bartłomieja Parysa, SVD kapelanem Polskiej wspólnoty w naszej Diecezji. Od tego dnia będzie on gotowy Wam służyć. Ojciec Bartłomiej będzie sprawował dwa razy w miesiącu Eucharystię w języku polskim. Jedną w okolicy Roscommon a drugą w Sligo.
 
Pierwsze Msze Święte będą odprawione według następującego porządku:
• W niedzielę 12 czerwca o godzinie 14:00 w kościele św. Patryka w Cloverhill (eircode: F42CV63)
• W niedzielę 18 czerwca o godzinie 11:00 w kościele św. Anny w Sligo.
 
Okazja do spowiedzi świętej w języku polskim będzie przed każdą z tych Mszy świętych.
 
Z życzeniami błogosławieństwa
 
+Kevin Doran
Biskup Diecezji Elphin
 
Dear parishioners,
 
Now that Fr Stan Kardas is completing his ministry in the Diocese of Elphin, I wish to thank him for the service he has given over the past four and a half years and to wish him every blessing for his future ministry.
 
I have appointed Fr Bart Parys SVD as chaplain to the Polish Catholic community in the Diocese, as and from June 1st 2022 and he is looking forward to meeting you. He will be available to celebrate Mass twice each month, once in Roscommon and once in Sligo. His first Masses will be celebrated as follows:
 
• Sunday 12th June 2022 at 2.00pm in St Patrick’s Church, Cloverhill, Co Roscommon F42 CV63
• Sunday 19th June 2022 at 11.00am in St Anne’s Church, Sligo.
 
Confessions will be available before Mass on both days.
 
With every blessing,
 
+Kevin Doran
Bishop of Elphin